Du har ingen varer i handlekurven.

Delsum: kr 0,00

Samfunnsansvar

Embla lager nesten alle sine bunader hos Nordlys bunader hvor vi er medeier og representert i styret. Det betyr at vi står inne for både produktkvalitet og at virksomheten drives på en etisk god måte.

Nordlys ble grunnlagt av Torhild og Fred Lambersøy for 20 år siden, og selskapet har et skandinavisk tankesett i møtet med thailandsk arbeidsliv. Nordlys skal være et rettferdig og trivelig sted å jobbe, vi skal tiltrekke oss og utvikle de beste håndverkerene i bransjen. Vi skal også være lønnsledende i vårt segment.

Duan er avdelingsleder for herrebunader.
En liten pause for å se video på Goys iPhone.

Arbeidsuken er 48 timer. Ved lønnsoppgjør for et par år siden ble det holdt en avstemming om man skulle redusere arbeidstiden til lik lønn eller øke lønnen. 95% stemte for høyere lønn. Selskapet er medlem i en trygdekasse som fullt ut dekker sykeopphold. Det er 3 måneder barselpermisjon med full lønn og garanti for at jobben står og venter når man er klar. Det er 19 dager ferie per år og selskapet har en velfungerende tillitsmannsordning.

Hos Nordlys begynner det unge damer i lære som kommer fra enkle kår i landsbyene utenfor Chiangmai. De har gjerne vokst opp i store familier som deler en hytte med ett rom. I løpet av få år bor de i en fin leilighet med TV, internett og med en ny moped i garasjen. Det er sosial mobilitet i praksis.

Å bygge kompetanse er også viktig for både kvalitet og trivsel, og Nordlys har programmer for opplæring og sertifisering. Vi har blant annet adoptert lærlingordningen fra Norge. En nyansatt er lærling inntil opplæring innenfor utvalgte disipliner er gjennomført og kvalitetsnivå er godkjent av avdelingsleder og produktsjef. Det tar vanligvis 2 ½ år før en nyansatt blir sertifisert.

Vi praktiserer full åpenhet rundt driften vår, og synes alltid at det er hyggelig med besøk. Dersom dere befinner dere nord i Thailand er dere hjertelig velkomne for en omvisning.

Gode arbeidsforhold er en selvfølge.

Besøksadresse

Produksjonsleder Tip og Mai trykker mønstre.
Samling utenfor systuen.